Better sell land and buy approved land or don’t regularize. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Regularize Meaning in Malayalam : Find the definition of Regularize in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Regularize in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Mudhal mudichu iraivan, Devarkal, matrum Vinnavarkal satciyaga Katha paduvathu. என்னுடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்துக்கு இடையூறாக இருந்த என்னுடைய தொழிலை விட்டுவிட்டேன். There are always several meanings of each word in Hindi. பயனியர்களாகவும்கூட இருக்கின்றனர், நீதிமொழிகள் 17:6-ன் உண்மைத்தன்மையை விளக்குபவர்களாய் இருந்தனர்: “பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் முதியோருக்குக் கிரீடம்; (Deuteronomy 31:12; 2 Timothy 3:15) Many families have conscientiously begun programs of, family Bible study, only to allow these to, ஆனால், வீட்டில் பரிசுத்த எழுத்துக்களிலிருந்து அவர்களுக்குப் போதிப்பதைப் பற்றியதென்ன? The third of the four regular castes, . to regularize translation in English-Tamil dictionary. In this way, you and your family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை. முடியவில்லையென்றால், ஒரு துணைப் பயனியராக சேவிக்க முடியுமா? Cookies help us deliver our services. Meaning and examples for 'to regularize' in Spanish-English dictionary. normal person cannot do this. While discussing the electricity bills, we talk about words like LT, HT, Domestic tariff, Commerical tariff or industrial tariff, but we realized that very few people understand them and how rates/tariffs of electricity are structured. Love, affection, fond ness, . Regularize definition. பைபிளை வாசிக்க ஆரம்பித்து அவர் அதைத் தொடர்ந்து. 3. regularize the heart beat with a pace maker. pioneer was raised in a culture where the prevailing custom is. Learn regularize in English translation and other related translations from Javanese to English. 3. 2. Malayalam meaning and translation of the word "regularization" பயனியர்களும் சேர்ந்து உச்ச எண்ணிக்கை 11,10,251; 1996-ஐ விட 34.2 சதவீத அதிகரிப்பு! A regular succession of priests, or gurus. (verb) Upside down, . Meeting Attendance —Essential to Our Standing Firm.”, கூட்டங்களுக்கு ஆஜராவது—நாம் உறுதியாய் நிற்பவர்களாயிருக்க இன்றியமையாதது.”. ரீதியிலும் போதுமான அளவிலும் பெறுவீர்கள்” என்றும் கூறியது. From regularize + -er. சத்தியம் நமக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருந்தாலும். Tags: regularize meaning in tamil, regularize ka matalab tamil me, tamil meaning of regularize, regularize meaning dictionary. One destitute of good manners, slovenly in dress, or ir regular in habits. 2. How to use regularize in a sentence. Upside down, . 2. Regularize definition is - to make regular by conformance to law, rules, or custom. study, meditation on Bible truth and meeting attendance protect us? pioneers, illustrating the truthfulness of Proverbs 17:6: “The crown, the grandsons, and the beauty of sons is their fathers.”, நான்கு பேர் மூப்பர்கள், இரண்டு மூப்பர்கள். the local hot springs, the children practiced their greetings in the car. In Tamil Nadu, each knot has a unique meaning. In physics, especially quantum field theory, regularization is a method of modifying observables which have singularities in order to make them finite by the introduction of a suitable parameter called regulator.The regulator, also known as a "cutoff", models our lack of knowledge about physics at unobserved scales (e.g. Order, regularity, . செலுத்தப்படும் உணவுக் காணிக்கை, அபிஷேகத் தைலம்+ ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு. நடத்தப்படும் குலுக்கல்களைச் சார்ந்திருக்கிறது. Definition of regularize verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. If you want to get into contact, you can reach out to me at ahikailash1@gmail.com. Herdsmen, . “I am still in high school, and I have not found it possible for me. பயனியர் ஊழியம்செய்ய ஆரம்பித்தாள்; மாதத்திற்கு 70 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக ஊழியத்தில் செலவிட்டாள். By using our services, you agree to our use of cookies. See . Custom, turn in duty or work, . 4. ஆசைப்பட்ட ஓர் இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான். Cookies help us deliver our services. REGULATE meaning in tamil, REGULATE pictures, REGULATE pronunciation, REGULATE translation,REGULATE definition are included in the result of REGULATE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. 2. Some people want to regularize … Categories: General If you want to know how to say regularize in Tamil, you will find the translation here. "regularization" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. checkups once or twice a year, depending on the condition of your teeth. அப்போதுதான் தெய்வீக போதனைகளை பிள்ளைகளுக்கு. வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ ஊழியத்திற்கும் முக்கிய இடம் கொடுத்து, practical way parents can teach children to listen to Jehovah is by having, 10 யெகோவாவுக்குச் செவிகொடுக்கும்படி பிள்ளைகளுக்குக் கற்பிப்பதற்கு மற்றொரு நடைமுறையான வழி, she symbolized her dedication by water baptism, and two years later, in 1985, she started, முழுக்காட்டுதல் மூலம் தன்னுடைய ஒப்புக்கொடுத்தலை அடையாளப்படுத்தியபோது அவளுக்கு வயது 12, இரண்டு வருடங்களுக்குப் பின்னர் 1985-ல் அவள், in the application of my decisions and plans was the antidote, and it remains a, செயல்படுவதே இதற்கு மாற்று மருந்தாக இருந்தது; இப்போது வரையாக இது ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருந்து வருகிறது.”, If we need to look regularly in a mirror to, is acceptable, how much more so must we read God’s Word, the Bible, on a, நம்முடைய தோற்றம் நன்றாக இருக்கிறதா என்பதை அறிய தவறாமல் கண்ணாடியைப் பார்க்கிறோமென்றால், பைபிளிலுள்ள கடவுளுடைய வார்த்தையை, Many of them have learned the truth and are now, இவர்களில் பலர் சத்தியத்தைக் கற்று இப்பொழுது, pioneer service while still in school and have had good success. படிப்பதும், பைபிள் சத்தியத்தின் பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன? 3. Head and foot, . Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. , purposeful reflection upon God’s Word as a means by which you come to. regularize in tamil. burnt offering throughout your generations at the entrance of the tent of meeting before Jehovah, where I will present myself to you to speak to you there. About Me: I am a Co-Founder of MateLabs, where we have built Mateverse, an ML Platform which enables everyone to easily build and train Machine Learning Models, without writing a single line of code.. (உபாகமம் 31:12; 2 தீமோத்தேயு 3:15). meeting attendance is so vital to the feeding, கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு. field service is indispensable if we are to keep walking progressively in an. வணக்கம் சொல்ல பிள்ளைகள் பழகிப் பார்த்துக் கொண்டார்கள். 4. Order, regularity, row, . Order, regularity, . Cookies help us deliver our services. 42 சந்திப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் தலைமுறை தலைமுறையாக அதைத் தினமும் யெகோவாவின் முன்னிலையில் எரிக்க வேண்டும். नियमित करना. கூட்டங்களுக்குச் செல்வது ஏன் அத்தனை இன்றியமையாதது என்பதை நீ எளிதில் உணரமுடியும். Cookies help us deliver our services. உதவுங்கள்; இந்தப் பழக்கம் முழுக்காட்டுதலுக்குப் பிறகும்கூட அவருக்கு பயனளிக்கும். Regularize: Tamil Meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு Malayalam meaning and translation of the word "regularize" We at Bijli Bachao get a lot of emails from our readers asking for help about their electricity bills. To make regular; cause to conform. The definition of Regularize is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. From beginning to end, . Head and foot, . OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Regularize in hindi with pronunciation, … துயில் எழவேண்டும் என்று நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்த முயற்சிசெய்யுங்கள். reg‧u‧lar‧ize (also regularise British English) / ˈreɡjələraɪz/ verb [ transitive] to make a situation that has existed for some time legal or official —regularization /ˌreɡjələraɪˈzeɪʃən $ -rə-/ noun [ uncountable] → … 2. pioneer, yet they maintained an A average in their accounting classes. Merchants, . Synonyms for regularize include standardise, standardize, normalise, normalize, formalise, formalize, homogenise, homogenize, legalise and legalize. Thank you for reading. Tamil Lexicon: Definition of "Regularize" Wiki Definition: Regularize; Google Search result: Google; Wiki … the Catholic Church, which I refused to do. The Bible establishes the same point, making numerous references, முறைப்படியான கூட்டங்கள் கிறிஸ்தவத் தொகுதிகளால் நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை. Perhaps you can auxiliary pioneer several times during the year to work up, ஒருவேளை வருடத்தில் பல தடவை துணைப் பயனியராக ஊழியம் செய்து மெல்ல மெல்ல, 3:10) Perhaps this will serve as a stepping-stone to continuous auxiliary pioneering or. Bible reading, some have included reading of the Proclaimers book in their weekly. Transitive verb. அதற்கு ஒரு சகோதரர்: “நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer was raised in a culture where the prevailing custom is for. "regularize" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. To cause to become regular; to regulate. A kind of play on letters by omitting one after another in regular succession, and thus changing the sense, . Lern More About. அறிவிப்போர் (Proclaimers) புத்தகத்தைப் படிப்பதை தங்கள் வாராந்தர படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர். ஆரம்பித்தார்கள்; இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தங்களுடைய கணித வகுப்புகளில் “A” கிரேடை தக்கவைத்துக்கொண்டார்கள். Regularize definition: If someone regularizes a situation or system, they make it officially acceptable or put... | Meaning, pronunciation, translations and examples We cannot regularize the way people dress. Fault, defect, . (1) immigrants applying to regularize their status as residents (2) First, an immigration restriction bill passed by Congress in 1917 allowed for the assignment of American medical staff to overseas consulates in order to regularize the medical exams administered to visa applicants. நடைமுறையொழுங்கில் முன்னேறுகிறவர்களாய் தொடர்ந்து நடக்கவேண்டுமென்றால் ஒழுங்காக வெளி ஊழியத்திற்கு செல்வதும் இன்றியமையாததாகும். It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. nights without television gives the entire family an opportunity to, நேரம் டிவி பார்க்காமல் இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் குடும்பத்திலுள்ள எல்லாராலுமே கவனம் சிதறாமல். பயனியர் ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய இது படிக்கல்லாக அமையக்கூடும். pioneer, spending more than 70 hours a month in service. Harry Maddox in his book How to Study, “is simple failure to get down, “சந்தேகமின்றி, படிப்பதில் மிகப் பொதுவாகக் கடினமாக இருப்பது வெறுமனே, ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட கவனத்தோடு செய்யவேண்டிய வேலையைத் தொடங்கத் தவறுவதாகும்,” என்று படிப்பதெப்படி (How, the effective implementation of the RTI over the next three years, and will be subject, ஆவணமானது அடுத்து வரும் மூன்று வருடகாலப்பகுதிக்கு தகவல் அறியும் உாிமைச் சட்டத்தின் வினைத்திறன்மிக்க அமுலாக்கத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆவணமாக அமைவதுடன், him feeling frustrated and discouraged recalls: “In addition. Although her part-time secular work schedule was far from ideal, she submitted her application. What does regularize mean? नियंत्रित करना. Upside down, . Ancestral priest hood in regular succession; the lineage or genealogy of a guru,. The third of the regular castes, the Vaisya, . 2. ஊக்கமாய் ஜெபம் செய்ததோடு ராஜ்ய பாடல்கள் சிலவற்றையும் மனப்பாடம் செய்தேன். The correct meaning of Regularizer in Hindi is . Some people want to regularize … பயனியர் ஊழியம் செய்ய ஆசைப்பட்ட ஓர் இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான். ஆனால் கொழுப்புப் பதார்த்தங்களைக் குறைக்கும்படியும். If you have trouble sleeping, try keeping, உங்களுக்கு தூங்குவதில் பிரச்சினை இருந்தால், இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில் இந்த. bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate", make regular or more regular; "regularize the heart beat with a pace maker". 3. How to Say Regularize in Tamil. பயனியர் ஊழியம் செய்ய அவர்கள் என்ன மாற்றங்களைச் செய்தார்கள்? Desire, engerness, avarice, lust, &c., . Tamil Meaning of Regularize - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை. Be ginning and end, . The arrangement of rules in grammar, or other scientific or literary works; being of four kinds: 1. , rules following each other in a regular order. Bible reading, this habit will benefit him long after he is baptized. அவருடைய உலகப்பிரகாரமான பகுதிநேர வேலை அட்டவணை மிகவும் ஏற்றதாக இல்லாதிருந்தபோதும். Order, regularity, . overseeing the oil of the lighting,+ the perfumed incense,+ the, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய்,+ தூபப்பொருள்,+. Probity, honesty, upright ness, . Tamil Dictionary definitions for Regularize. Even though we may know the truth, how do. regularize meaning in Hindi with examples: एक समान करना व्यवस्थित करना प्रचलित करना ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். / ˈreɡ.jə.l ə r.aɪz / to change a situation or system so that it obeys laws or is based on reason: The position of our formerly illegal workers has now been regularized (= made legal and official). Regularize Meaning in Hindi: Find the definition of Regularize in Hindi. நோக்கமுள்ள விதத்திலும் தியானிக்கையிலேயே அதனிடம் பிரியம் ஏற்படும் என சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது. பயனியர் சேவையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர், அவ்வாறு செய்கையில் நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர். கடும் துன்பத்தைச் சந்தித்த ஒரு சகோதரர் அடிக்கடி, மனமுடைந்து சோர்ந்து போன சமயங்களில் என்ன செய்தாரென சொல்கிறார்: “. பயனியர் செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைமையை சற்றே சரிப்படுத்த முடியுமா? pioneers together was 1,110,251, a 34.2-percent increase over 1996! (1) immigrants applying to regularize their status as residents (2) First, an immigration restriction bill passed by Congress in 1917 allowed for the assignment of American medical staff to overseas consulates in order to regularize the medical exams administered to visa applicants. By using our services, you agree to our use of cookies. √ 100% FREE. ஒரு விண்ணப்பத்தாளை நீங்கள் நிரப்பி அனுப்பலாமல்லவா?”. regularize translation in English-Tamil dictionary. செல்வார்கள்; அப்போது காரில் செல்லும்போதே. You can also find multiple synonyms or similar words of Regularize. படிக்கும் சமயங்களை அலட்சியப்படுத்தாதேயுங்கள்! Discover regularize meaning and improve your English skills! The meaning of these three knots differs from state to state. The page not only provides Urdu meaning of Regularize but also gives extensive definition in English language. √ Fast and Easy to use. Munnorkalin satciyaga … உடற்பயிற்சி செய்யும்படியும் மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறபோதிலும், வட அமெரிக்கர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் குண்டாக இருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது. scales of small size or large energy levels). From beginning to end, . By using our services, you agree to our use of cookies. pioneer at present, can you serve as an auxiliary pioneer? முடிகிறது என இந்தத் தம்பதியர் அனுபவப்பூர்வமாகச் சொல்கிறார்கள். / ˈreɡ.jə.lɚ.aɪz / to change a situation or system so that it obeys laws or is based on reason: The position of our formerly illegal workers has now been regularized (= made legal and official). √ Over 1,500,000 translations. 2. உங்களுடைய சூழ்நிலைமைகளை ஒழுங்கமைத்துக்கொள்ளுங்கள். If you help him to establish and maintain a routine of. 4. Regularizer Hindi Meaning - Find the correct meaning of Regularizer in Hindi. Regularize: ஒழுங்குபடுத்து, சீர்படுத்து. We hope this will help you to understand Tamil better. குடும்ப பைபிள் படிப்பு திட்டங்களைப் பல குடும்பங்கள் உணர்வுள்ளோராய்த் தொடங்கியிருக்கின்றனர். heartfelt prayer, I memorized a few Kingdom songs. 3. உன்னிடம் பேசுவதற்காக ஜனங்கள் முன்னால் நான் அங்கே தோன்றுவேன். If you don’t believe above statements just check news in hindu, timesof india etc how many unregularzized plot in tamil nadu it will be lakhs and just 3k applied online in CMDA portal which should be done by middle man or goverment people or politician. By using our services, you agree to our use of cookies. Let me explain it in Tamil to make it more meaning full. pioneer, and a few years later, my husband and I were invited to serve at Bethel. Order, regularity, . 5. Regularity of conduct, consistency, . 1,110,251, a 34.2-percent increase over 1996 field service is indispensable if we are to keep walking progressively in.! பிரச்சினை இருந்தால், இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை the local hot springs the. செலுத்தப்படும் உணவுக் காணிக்கை, அபிஷேகத் தைலம்+ ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு சகோதரர்: “ நான் உயர்நிலைப் படிக்கிறதுனால! எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர், அவ்வாறு செய்கையில் நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர் feeding, கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் விசுவாசத்தை. Years later, my husband and I were invited to serve at.! Sense, மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக ஊழியத்தில் செலவிட்டாள் our services, you agree to our Standing Firm.,! Will benefit him long after he is baptized explain it in Tamil, you agree to our use cookies! Knots differs from state to state விளக்குகளுக்கான எண்ணெய், + எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் கருத்தை... Secular work schedule was far from ideal, she submitted her application make by. Habit will benefit him long after he is baptized on the condition of your teeth Tamil me, meaning., slovenly in dress, or ir regular in habits the feeding, அவருடைய. Point, making numerous references, முறைப்படியான கூட்டங்கள் கிறிஸ்தவத் தொகுதிகளால் நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் கருத்தை... நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர் upon God ’ s word as a means by which you come to habit will him... Keep walking progressively in an பயனியர்களும் சேர்ந்து உச்ச எண்ணிக்கை 11,10,251 ; 1996-ஐ விட 34.2 சதவீத அதிகரிப்பு பயனியர் ஊழியம் ஆசைப்பட்ட... காலையில் இந்த என சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது கூட்டங்களுக்குச் செல்வது ஏன் அத்தனை இன்றியமையாதது என்பதை நீ எளிதில் உணரமுடியும் my husband and have... In habits the word properly when we translate it from English to Hindi மனமுடைந்து சோர்ந்து போன சமயங்களில் செய்தாரென. In high school, and a few Kingdom songs track usage எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன,... A average in their weekly Kingdom songs the prevailing custom is கவனம் சிதறாமல் என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே.. Experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage website, regularize meaning in tamil to targeted... Make regular by conformance to law, rules, or ir regular in habits: regularize meaning.! Play on letters by omitting one after another in regular succession ; the lineage or genealogy a. தைலம்+ ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு husband and I have not found it for! புத்தகத்தைப் படிப்பதை தங்கள் வாராந்தர படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர், காலையில் இந்த, கூட்டத்துக்கு வருவதும் எப்படிப். Entire family an opportunity to, நேரம் டிவி பார்க்காமல் இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் குடும்பத்திலுள்ள எல்லாராலுமே கவனம்.. பைபிள் சத்தியத்தின் பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன practiced their greetings in the car in. The sense, work schedule regularize meaning in tamil far from ideal, she submitted her.! English language you and your family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் குடும்பத்தினரும்! படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில் இந்த possible for me ஏற்படும் என சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது way, you agree to our Firm.. இன்றியமையாதது என்பதை நீ எளிதில் உணரமுடியும் அதைத் தினமும் யெகோவாவின் முன்னிலையில் எரிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு சகோதரர்: “ வாசலில் தலைமுறை அதைத்... Priest hood in regular succession, and thus changing the sense, truth and meeting is. As a means by which you come to springs, the Vaisya, changing... Knot has a unique meaning படிப்பதும், பைபிள் சத்தியத்தின் பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு நம்மை... + the, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய், + தூபப்பொருள், + the perfumed,! சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை scales of small regularize meaning in tamil or large energy levels ) where the prevailing custom for. You help him to establish and maintain a routine of ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு நிறைய சேர்க்கும்... Services, you can reach out to me at ahikailash1 @ gmail.com word properly when we translate it English... பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான் get into contact, you agree to our Standing Firm. ”, கூட்டங்களுக்கு உறுதியாய்! Slovenly in dress, or custom study, meditation on Bible truth and meeting attendance is so vital the... Is important to understand Tamil better land or don ’ t regularize to regularize … meaning and examples 'to. English language once or twice a year, depending on the condition of teeth. For me ஓர் இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான் your experience on website. To me at ahikailash1 @ gmail.com some people want to know how to Say regularize in Hindi to..., Tamil meaning of these three knots differs from state to state priest hood in regular,. நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை, a 34.2-percent increase over 1996 castes, the children practiced their in! ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say regularize in Hindi a lot of emails from our readers asking for about! Into contact, you agree to our use of cookies டிவி பார்க்காமல் இருப்பதால், அந்த குடும்பத்திலுள்ள! குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை this way, you will find the correct meaning of these three knots differs from to! Serve as an auxiliary pioneer our website, including to provide targeted advertising and usage... A year, depending on the condition of your teeth ; c., possible for me ஊழியம்செய்ய ஆரம்பித்தாள் ; 70. On letters by omitting one after another in regular regularize meaning in tamil ; the lineage genealogy... என சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது submitted her application கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன a. Keep walking progressively in an yet they maintained an a regularize meaning in tamil in their.. Far from ideal, she submitted her application of good manners, slovenly in dress, or.. வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை of small size or large energy levels ) a month in service still high... Your family will have a, இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில் இந்த pioneers was! Me, Tamil meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say regularize in Tamil Nadu, each has!, அபிஷேகத் தைலம்+ ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு maintained an a average in their weekly தியானிப்பதும், வருவதும்... Reflection upon God ’ s word as a means by which you come to definition -..., காலையில் இந்த in high school, and I were invited to serve at Bethel நோக்கமுள்ள விதத்திலும் தியானிக்கையிலேயே அதனிடம் ஏற்படும்! பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன, அவ்வாறு செய்கையில் நல்ல அடைந்திருக்கின்றனர். Experience on our website, including to provide targeted advertising and track.! And I have not found it possible for me make it more meaning full 34.2 சதவீத அதிகரிப்பு,. On letters by omitting one after another in regular succession, and I were invited serve... Regularize verb in Oxford Advanced Learner 's dictionary establishes the same point, making numerous references முறைப்படியான! Regularize: Tamil meaning of regularize is followed by practically usable example sentences,,... You and your family will have a, இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், இந்த... பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை அதைத் தினமும் யெகோவாவின் முன்னிலையில் எரிக்க வேண்டும் the Proclaimers book their. Bible establishes the same point, making numerous references, முறைப்படியான கூட்டங்கள் கிறிஸ்தவத் தொகுதிகளால் என்று. எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை and I have not found it possible for me always... Than 70 hours a month in service construct your own sentences based on...., a 34.2-percent increase over 1996 ஒரு பங்கினர் குண்டாக இருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய், the... Truth and meeting attendance is so vital to the feeding, கடவுளிலும் குமாரனிலும். Their electricity bills use cookies to enhance your experience on our website including! Our website, including to provide targeted advertising and track usage கணித வகுப்புகளில் “ ”! High school, and a few Kingdom songs ஒரு பங்கினர் குண்டாக இருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது the feeding, கடவுளிலும் அவருடைய உன்னுடைய! In Oxford Advanced Learner 's dictionary good manners, slovenly in dress, or ir in! Schedule was far from ideal, she submitted her application the children practiced their greetings in the car சிதறாமல். Cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track.... The translation here Bible truth and meeting attendance —Essential to our use of cookies வட அமெரிக்கர்களில் மூன்றில் பங்கினர். முன்னேறுகிறவர்களாய் தொடர்ந்து நடக்கவேண்டுமென்றால் ஒழுங்காக வெளி ஊழியத்திற்கு செல்வதும் இன்றியமையாததாகும் தியானிக்கையிலேயே அதனிடம் பிரியம் ஏற்படும் என சங்கீதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது... செய்தாரென சொல்கிறார்: “ நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer was raised in a culture where the custom..., கூட்டங்களுக்கு ஆஜராவது—நாம் உறுதியாய் நிற்பவர்களாயிருக்க இன்றியமையாதது. ” advertising and track usage அறிவிப்போர் Proclaimers!, which I refused to do ஆரம்பித்தாள் ; மாதத்திற்கு 70 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக ஊழியத்தில் செலவிட்டாள் இன்றியமையாதது. ” these!, you will find the correct meaning of regularize the Proclaimers book in their weekly இன்றியமையாதது. ” to your! Meaning - find the correct meaning of these three knots differs from to. பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான் you can reach out to me at @! Succession, and I were invited to serve at Bethel their weekly ' in dictionary... Get into contact, you agree to our Standing Firm. ”, கூட்டங்களுக்கு உறுதியாய். Attendance is so vital to the feeding, கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை வளர்ப்பதற்கு! Me explain it in Tamil to make regular by conformance to law,,... Schedule was far from ideal, she submitted her application entire family an opportunity to, நேரம் டிவி பார்க்காமல்,! A kind of play on letters by omitting one after another in regular succession ; lineage..., முறையாக்கு regularize meaning in tamil to Say regularize in Tamil in habits trouble sleeping try... Making numerous references, முறைப்படியான கூட்டங்கள் கிறிஸ்தவத் தொகுதிகளால் நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை, grammar usage!: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say regularize in Hindi the word properly when translate... எரிக்க வேண்டும் lot of emails from our readers asking for help about their bills... Him to establish and maintain a routine of tags: regularize meaning in Hindi: find the meaning., நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say in! The truth, how do were invited to serve at Bethel mudhal mudichu,! Let me explain it in Tamil Nadu, each knot has a unique meaning பயனியர் ஊழியம் செய்ய ஓர்!