Ang Panginoon ang ating sandigan na hindi matitinag at ang Kaniyang mga Salita ay mapanghahawakan, hindi tayo mapapahiya. Natatakot? Tahanan - Song Charts. Pagbabalik 278 MB. Song Charts. Lilim - Victory Worship A cover by ClubSoul. Praise Worship Chords Transposer. Song Charts. Dakilang Pag-ibig (Radical Love) 455 KB. //